Miljöpolicy 

Lökebergs Konferenshotell arbetar systematiskt och målmedvetet med miljöförbättringar enligt VISITA´s miljöguide. Vi håller oss uppdaterade för att minska företagets totala miljöbelastning.

 

 

Energiförbrukning: 
Uppvärmning sker med 6 värmepumpar som är kopplade till radiatorerna och ger även tappvarmvatten. All ventilation har i sin tur värmeväxlare för att ta vara på värmen ifrån returluften. Denna energibesparande metod har använts sedan 1984!

 

Transporter:
Vi samordnar våra inköp till få leverantörer och få transporter för att minska koldioxid utsläppen.

Avfallshantering:
Källsorterar glas, glödlampor, metall, plast, batterier, papper, kemikalier, elektronik m.m.

Förbrukningsartiklar:
Hotellet har tvålautomater och använder miljövänliga engångsartiklar.

Rengöringsmedel:
Använder endast miljövänliga produkter.

Belysning:
Anpassas successivt till lågenergi system.

Vatten:
Hotellet har eget källvatten utan tillsatser.